Zostań wolontariuszem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach

oferta ciągła

W ramach prowadzonego wolontariatu  organizatorzy oczekują od wolontariuszy wsparcia rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w następujących zadaniach: pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie braków szkolnych (matematyka, język polski, język angielski, materiał z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej), spędzanie czasu wolnego, wspieranie rozwoju zainteresowań. Wolontariusze pracują z dziećmi w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych. Szczegóły:

wolontariat mops suwalki

Top