Historia

Pomoc nie dana zuboża nas właśnie o to, czegośmy nie dali, cośmy zaniedbali w naszej ofiarności, zuboża nieobdarowanego, zuboża naszą, moją i jego wspólnotę, bośmy zgubili ludzkie braterstwo.
Stefan Mirowski

Suwalskie Biuro Wolontariatu prowadzi nieprzerwanie od 2003 roku stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT (www.pryzmat.org.pl). Pomysł utworzenia Suwalskiego Biura Wolontariatu powstał w 2001 roku podczas realizacji projektu „Pomocna dłoń”, w trakcie którego młodzież aktywnie angażowała się i uczestniczyła w prowadzonych przez siebie oraz rówieśników zajęciach. Zauważyliśmy wtedy, że wokół nas jest coraz więcej osób wykazujących wyraźne zapotrzebowanie na działalność, mogącą zaspokajać potrzeby społeczne. Naszym celem stało się wzbudzenie pragnienia społecznej aktywności na rzecz innych i środowiska lokalnego.

Chcąc pomóc innym, uznaliśmy, że potrzebna jest w regionie organizacja, która będzie kompleksowo świadczyła pomoc dla wolontariuszy i korzystających. W związku z tym stowarzyszenie utworzyło pośrednictwo pracy, czyli bazę dla osób indywidualnych, organizacji i instytucji potrzebujących wsparcia wolontariuszy oraz tych, którzy swoją pomoc oferują.

Top