Promocja wolontariatu

Prowadzimy stronę www.wolontariat.pryzmat.org.pl, bierzemy udział w rożnego rodzaju spotkaniach, festynach, kampaniach, tak by ideę wolontariatu szerzyć wśród społeczności lokalnej. Organizujemy konkurs Barwy Wolontariatu oraz obchody dnia wolontariusza.

Top