Szkolenia i programy specjalne

Oferujemy bezpłatne szkolenia na które zapraszani są koordynatorzy wolontariatu, kadra zarządzająca, pracownicy oraz sami wolontariusze. Poprzez szkolenia dostarczamy wiedzę w zakresie organizacji, zarządzania wolontariatem oraz rozwijania wolontariatu w konkretnych placówkach i środowiskach, m.in. w ośrodku pomocy społecznej, szkole, biznesie. Oferujemy ciekawe i atrakcyjne zajęcia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Zapewniamy ofertę ogólnych szkoleń dla wolontariuszy, koordynatorów pracy wolontariuszy w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych oraz szkoleń specjalistycznych dla konkretnych organizacji i instytucji, zgodnie z potrzebami szkoleniowymi, wzmacniające kadrę i wolontariuszy, skupiające się na zgłoszonych potrzebach. Odpowiadając na zgłoszone potrzeby środowiska, przygotowujemy programy specjalne.

Przeczytaj więcej o programach specjalnych →

Szkolenie dla wolontariuszy

Szkolenie dla osób, zainteresowanych działalnością społeczną w formie wolontariatu, które ukończyły 15 lat. Podczas szkolenia dowiesz się co to jest wolontariat, co może robić wolontariusz, co trzeba zrobić, aby nim zostać, jakie są prawa i obowiązki wolontariusza. Zastanowimy się też dlaczego warto być wolontariuszem. Pomożemy również rozpoznać Wasze mocne strony jako wolontariuszy. Przedstawimy najnowsze oferty wolontariatu.

Jeśli zatem zastanawiasz się czy warto zostać wolontariuszem – przyjdź! Przekonasz się gdzie i jak możesz działać!

Szkolenie dla koordynatorów pracy wolontariuszy

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej, którzy zarządzają lub chcą zarządzać pracą wolontariuszy w swych placówkach. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

 • wolontariat – historia, definicja, rodzaj
 • prawne aspekty wolontariatu
 • przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami
 • zarządzanie wolontariatem w organizacji
 • rekrutacja i monitoring pracy wolontariuszy
 • komunikacja z wolontariuszami
 • planowanie pracy wolontariuszy
 • indywidualny program wolontarystyczny
 • motywowanie i nagradzanie wolontariuszy
 • karta etyczna wolontariuszy
 • organizowanie wolontariatu w środowisku lokalnym – rola Suwalskiego Biura Wolontariatu w procesie wspierania organizacji pozarządowych w zakresie rekrutacji i doskonalenia wolontariuszy.
Top