Linki

www.wolontariat.org.pl – Ogólnopolska sieć Centrów Wolontariatu O wolontariacie wiemy wszystko! Aktualności, kalendarium, wolontariat w Polsce, wiadomości w Centrów Wolontariatu, sieć Centrów wolontariatu, strefa wiedzy, dla organizacji i instytucji, dla wolontariuszy, prawo dotyczące wolontariatu, internetowe pośrednictwo wolontariatu

www.erasmusplus.pl – Erasmus+ nowy program edukacyjny na lata 2014 – 2020, o programie, sektory, akcje, jak złożyć wniosek, wnioski eForm, akademia.

www.olimpiadyspecjalne.pl – Olimpiady Specjalne, aktualności, wydarzenia, kim jesteśmy, sport, programy pozasportowe, multimedia, sponsorzy i przyjaciele, zaangażuj się.

www.ngo.pl – portal organizacji pozarządowych, wiadomości, poradnik, ogłoszenia, bazy, sklep, moja polis, technologie, informator obywatelski.

www.mlodziez.org.pl – od 1 stycznia 2014 roku program „Młodzież w działaniu” został zastąpiony programem Erasmus +, na poniższej stronie są zamieszczone informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone.

www.jedenswiat.org.pl – Stowarzyszenie „Jeden Świat” z Poznania, misją stowarzyszenia jest promowanie idei pokoju i porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz edukację.

www.schuman.org.pl – Polska Fundacja im. Roberta Schumana, realizuje programy edukacyjne i aktywizujące koncentrujące się na programach europejskich, programach obywatelskich, programach dzielenia się doświadczeniami.

www.habitat.org/gv – Global Village Program wolontariuszy (Globalne Wioski) – krajowy i międzynarodowy program wolontariatu, polegający na budowaniu i remoncie domów na całym świecie korzystając z pracy wolontariuszy i darowizn.

Top