Zorganizuj czas wolny 4–letniej Zuzi

oferta ciągła

Zuzia jest bardzo żywiołowym dzieckiem, pozytywnie nastawionym do nowo poznanych osób. Uczęszcza do przedszkola. Od godziny 14.30 przebywa w domu przy ulicy Suzina i oczekuje na odwiedziny wolontariusza w tygodniu oraz weekendy. Ojciec Zuzi jest osobą niepełnosprawną fizycznie. Poszukiwane są osoby, które zapewnią Zuzi towarzystwo, zorganizują jej gry, zabawy, zainspirują do rozwijania zainteresowań oraz pomogą w gospodarstwie domowym.

Top