Zapraszamy do udziału w młodzieżowym projekcie

Zapraszamy osoby w wieku 15 – 29 lat z obszaru miasta Suwałki oraz powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego do udziału w bezpłatnym projekcie trwającym do 31 grudnia 2018 r.

Jeśli chcesz razem z nami aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym?

Lubisz działać?

Chcesz coś zmienić w swoim otoczeniu?

WEŹ UDZIAŁ W NASZYM PROJEKCJE!

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Dodatkowo zapewniamy:

ü  pakiet szkoleniowy (długopis, teczka, pen drive). Dotyczy działania:            Animacja młodzieżowych liderów

ü  profesjonalne warsztaty

ü  materiały dydaktyczne i poczęstunek podczas warsztatów i debat

ü  pomoc i wsparcie w przeprowadzeniu inicjatyw wolontariackich (wsparcie techniczne i rzeczowe, odzież ochronna, puszki na zbiórkę, identyfikatory, wypożyczenie zestawów gier i zabaw animacyjnych)

ü  pomoc specjalistów.

Działania projektu:

I.            Edukacja obywatelska – warsztaty edukacyjne, cykl warsztatów dyskusyjnych, debat, konsultacji społecznych, realizowanych w okresie kwiecień – grudzień 2018 w Suwałkach (udział 15 osób):

1.      Warsztaty edukacyjne w zakresie przygotowania i organizacji spotkań obywatelskich, m.in. warsztatów dyskusyjnych, debat, konsultacji społecznych, budżetów obywatelskich (16 godzin).

2.      Warsztaty dyskusyjne, których tematyka zostanie wybrana przez uczestników projektu i prowadzących warsztaty (5 warsztatów, każdy będzie trwać ok. 2 godzin).

3.      Debaty w systemie oksfordzkim, przygotowane i prowadzone przez uczestników projektu (3 debaty, każda będzie trwać ok. 3 godzin).

Wspólnie z młodzieżą – uczestnikami projektu opracowany i wdrożony zostanie Lokalny Program Aktywizacji Społecznej Młodzieży. Zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne Lokalnego Programu.

II.            Konkurs z zakresu wiedzy obywatelskiej dla uczniów suwalskich szkół średnich

III.            Animacja młodzieżowych liderów ( udział 15 osób):

Dwudniowe wyjazdowe warsztaty, ukierunkowane działania młodzieży np. w samorządzie szkolnym, Młodzieżowej Radzie Miasta, organizacjach pozarządowych, tworzenie i organizowanie grup formalnych i nieformalnych, tak by w przyszłości móc uczestniczyć w partycypacyjnym projektowaniu miejsc integracji, spędzania wolnego czasu itp. Podczas warsztatów zostaną wypracowane i zrealizowane praktyczne rozwiązania, które będą umieszczone w lokalnym programie aktywizacji społecznej młodzieży.

IV.            Edukacja w obszarze wolontariatu i ekonomii społecznej (udział 15 osób):

1.      Warsztaty na temat wolontariatu, aspektów prawnych, wolontariat w praktyce wśród osób bezdomnych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, seniorów itp. (10 godzin)

2.      Realizacja działań wolontariackich (minimum 3 inicjatywy)

3.      Spotkanie podsumowujące, podzielenie się doświadczeniami, tworzenie szkolnych kół wolontariackich (problemy i możliwości).

MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ w jednym, dwóch lub trzech DZIAŁANIACH PROJEKTU. (I – edukacja obywatelska, II – Animacja młodzieżowych liderów, III – edukacja w obszarze wolontariatu i ekonomii społecznej).

PAMIĘTAJCIE! Na aktywność obywatelską nigdy nie jest za wcześnie!

Udział w naszym projekcie to sposób na:

ü  profesjonalne przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

ü  realizowanie działań społecznych

ü  organizowanie wolontariatu w swoim środowisku

ü  wspieranie oddolnych inicjatyw młodych osób

ü  przełamanie barier i obaw związanych z własnymi ograniczeniami

ü  zdobycie nowych umiejętności i znajomości

ü  twórcze i pożyteczne spędzenie czasu wolnego.

Organizator projektu: Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”

Wsparcie organizacyjne, techniczne i promocyjne projektowi zapewnia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT.

Jak się zgłosić?

Wyślij formularz zgłoszeniowy e-mailem: spoldzielnia.perspektywa@wp.pl lub przyjdź do biura projektu:                         Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”

ul. Sportowa 24, 16 – 400 Suwałki

tel./fax. 87 563 00 83

www.perspektywa.suwalki.pl

Szczegółowych informacji udziela:

Anna Ruszewska – kom. 501 838 987 i Marzena Burba – tel. 87 563 00 83

Zgłoszenia do 5 kwietnia 2018 r.

Liczba osób biorących udział w projekcie jest ograniczona!!!

NIE CZEKAJ!!!      SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ !!!

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

oraz Miasta Suwałki.

form zgłosz Perspektywa18

Top