Wolontariat podczas nordic walking

11 czerwca 2018

Osoby słabowidzące i niedowidzące zapraszają do współpracy. Suwalskie Biuro Wolontariatu organizuje  wolontariat podczas nordic walking (chodzenie z kijkami) i spacer ww. osób. Wolontariusze będą zaangażowani do pomocy w marszu z kijkami i odprowadzeniu ww. osób do domu. Wśród wolontariuszy będą seniorzy 60+.

Top