Wolontariat „Pamięć dla Niepodległej”

Wolontariat „Pamięć dla Niepodległej”

W ramach projektu Podlaska Sieć Wolontariatu organizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk na terenie całego województwa podlaskiego, w okresie czerwiec – grudzień 2018 roku wolontariusze przeprowadzili 10 akcji społecznych obejmujących porządkowanie miejsc pamięci narodowej (cmentarze wojenne, pomniki, itp.), celem przywrócenia ich świetności oraz pamięci.

Akcje były realizowane w: Suwałkach, Magdalenowie, Białymstoku, Dąbrowie Białostockiej, Kamiennej Starej, Harasimowiczach i Siemiatyczach. Były to m.in. zaniedbane groby powstańców, opuszczone groby żołnierzy z I i II wojny światowej, grób Ignacego Gilewskiego – lokalnego społecznika w Siemiatyczach, zasłużonego zwłaszcza dla oświaty, grób gen. Sulika w Kamiennej Starej i Dąbrowie Białostockiej, pomnik gen. Godlewskiego w Harasimowiczach, grób mjr. Karwowskiego w Dąbrowie Białostockiej.

Projekt „Podlaska Sieć Wolontariatu” dofinansowany ze  środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Top