Wizyta studyjna przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego w Warszawie

Stowarzysznie PRYZMAT  w dniach 21 – 23 maja 2015 roku zorganizowało wizytę studyjną pod tytułem: „Dobre praktyki w zakresie upowszechniania wśród organizacji pozarządowych i instytucji publicznych modelu współpracy z wolontariuszami, a także certyfikowanie organizacji i instytucji przyjaznych wolontariuszom” odbywającą się wśród organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami w Warszawie.

Uczestnikami wizyty studyjnej byli przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczących w projekcie „Podlaska Sieć Wolontariatu”. Łącznie 20 osób z terenu województwa podlaskiego.

Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania wybranych organizacji oraz instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami, upowszechnianie wolontariatu i podniesienie standardu prowadzonej działalności.

W trakcie spotkań w organizacjach czy instytucjach koordynatorzy wolontariatu i wolontariusze przedstawiali zakres podejmowanej i prowadzonej działalności oraz doświadczenia codziennej pracy.

Uczestnicy poznali praktyczne aspekty współpracy z wolontariuszami ze strony koordynatorów, jak i samych wolontariuszy na przykładzie poniższych Placówek:

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Muzeum Powstania Warszawskiego

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Polska Akcja Humanitarna

Muzeum Historii Żydów Polskich

Regionalne Centrum Wolontariatu w Warszawie

Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu

Wizyta studyjna organizowana była w ramach projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowane przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk w partnerstwie z Fundacją Centrum Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa z Białegostoku, Stowarzyszeniem Centrum na Wschodzie w Osmoli i Fundacją Leonardo z Łomży.

 

Top