Wizyta studyjna nauczycieli z Obwodu Kaliningradzkiego

W dniach 14-17 czerwca 2015 roku odbyła się wizyta studyjna 15. osobowej grupy nauczycieli z Obwodu Kaliningradzkiego. Wizyta  organizowana była w ramach projektu pt.: „Wolontariat – szkoła aktywności społecznej”.

Podczas wizyty studyjnej zaprezentowane zostały  uczestnikom projektu polskie doświadczenia i dobre praktyki z zakresu działań wolontarystycznych w różnych obszarach życia społecznego.

Anna Ruszewska – kierownik Regionalnego Centrum Wolontariatu, Wiceprezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT poprowadziła spotkanie wprowadzające pt. „Idea wolontariatu w teorii i praktyce”.  16 czerwca grupa nauczycieli gościła również siedzibie stowarzyszenia. Tym razem Anna Ruszewska zaprezentowała „Wolontariat w działalności organizacji pozarządowych na przykładzie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT”.
Projekt realizowany był przez stowarzyszenie Integracja z Suwałk w partnerstwie z rosyjską organizacją „Europa Bałtycka” z Kaliningradu, a współfinansowany przez Program „RITA – przemiany w regionie” ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Top