Wiersz pt. „Wolontariusz” – Krzysztof Kuranowski

Wolontariusz

Idę przez życie
jak mróz przez zimę.
Ciężko stąpam po ziemi
zostawiając ślady.
Są one wyraźne i trwałe
każdy to rok mojego życia.
Nie ja jeden idę tą drogą
inni pójdą tymi śladami
stawiając obok swoje
by tworzyć życie.

Krzysztof napisał wiersz, natchniony podczas zorganizowanej przez nas dnia 4 grudnia Gali Wolontariatu.

Krzysztof to jeden z laureatów tegorocznego konkursu „Barwy Wolontariatu”, zgłoszony przez Stowarzyszenie FEATON w Suwałkach.

Krzysiu!

W imieniu wszystkich wolontariuszy serdecznie dziękujemy za wielce wymowne podziękowania!

Top