Warsztaty dla wolontariuszy z zakresu ekologii pt. „Poznaj swoich i obcych”

W dniu 20 grudnia 2014 roku odbyły się pierwsze terenowe warsztaty wolontariatu ekologicznego pn. „Poznaj swoich i obcych” , realizowane w ramach projektu „Ochrona zadrzewień – promocja  rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski”.

Pod okiem doświadczonego leśnika oraz trenera wolontariatu 10 uczniów szkół ponadpodstawowych zdobywało wiedzę na temat obcych i rodzimych gatunków drzew rosnących na terenie obszaru sieci Natura 2000 – „Ostoi Wigierskiej”.

Było to już drugie spotkanie warsztatowe. Łącznie wolontariusze będą uczestniczyć w 10 spotkaniach (4 w siedzibie stowarzyszenia PRYZMAT, 6 na terenie Wigierskiego Parku Narodowego).

Na zakończenie cyklu szkoleń zostanie wspólnie przygotowana w grupie krótka prezentacja nt. rodzimych i obcych gatunków drzew występujących na terenie Parku, na podstawie której każda para wolontariuszy wraz koordynatorem przeprowadzi w wybranej szkole podstawowej 4 zajęcia lekcyjne.

Top