Ukonstytuowanie Podlaskiej Sieci Wolontariatu

W dniach 13 – 14 czerwca 2015 roku odbyło się piąte dwudniowe spotkanie w Gawrych Rudzie k. Suwałk służące ukonstytuowaniu Podlaskiej Sieci Wolontariatu.

Pozostałe cztery dwudniowe spotkania warsztatowe związane były z budową sieci. Odbywały się w Białymstoku w okresie październik 2014 – maj 2015.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z woj. podlaskiego.

Celem było zbudowanie trwałej i efektywnej sieci skupiającej organizacje pozarządowe pracujące z wolontariuszami lub zainteresowane taką aktywnością, by aktywnie kreować i realizować strategię w zakresie wolontariatu w woj. podlaskim.

W spotkaniach brało udział 20 osób reprezentujących 20 organizacji z terenu województwa podlaskiego.

W trakcie spotkań m.in. mieliśmy możliwość poznać się i zintegrować, uczyliśmy się i wymienialiśmy doświadczenia, omawialiśmy kwestie współpracy z wolontariuszami wg standardów Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu oraz programu „Dobry wolontariat”, uczyliśmy się jak promować pracę wolontariatu w mediach i w społeczeństwie, dyskutowaliśmy nad tym co jest dla nas ważne teraz i w przyszłości.  Określiliśmy m.in. zadania dla Sieci, misję i jej cele, opracowaliśmy regulamin Podlaskiej Sieci Wolontariatu.

Udział w spotkaniach był bezpłatny.

Spotkania odbyły się w ramach projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk w partnerstwie z Fundacją Centrum Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa z Białegostoku, Stowarzyszeniem Centrum na Wschodzie w Dziadkowic i Fundacją Leonardo z Łomży.

 

Top