„Szerokie Horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”

„Szerokie Horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku prowadzi obecnie rekrutację do bardzo interesujących bezpłatnych projektów skierowanych do osób bezrobotnych z terenu Suwałk, Augustowa, Olecka i okolic. W projektach przewidziano refundację kosztów dojazdu na zajęcia spoza miejsca zamieszkania.

Oferta skierowana jest do osób w wieku 18-35 roku życia pozostające bez pracy (min. 6 m-cy dla osób 18-25lat, min. 12 m-cy dla osób 26-35lat), które byłyby zainteresowane 2-miesięcznymi zagranicznymi stażami zawodowymi, szkoleniami językowymi i zawodowymi oraz wsparciem doradczo-coachingowym, zapraszamy do lokalnych ośrodków ZDZ (Suwałki, Augustów, Olecko). Ponadto zaplanowano 2-dniowy wyjazd warsztatowy poświęcony rozwinięciu umiejętności interpersonalnych. Staże w ramach projektu „Szerokie Horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych” w wybranej przez Uczestnika branży odbędą się za w Hiszpanii (Walencja), Portugalii (Lizbona) oraz Szwecji (Sztokholm). Po powrocie do Polski będzie możliwość odbycia szkoleń zawodowych, które pozwolą na uzupełnienie luk kompetencyjnych zdiagnozowanych na wyjeździe.  Wszystko bezpłatnie. W szkoleniu mogą wziąć także udział studenci zaoczni (w wieku do 35 lat). Zostały ostatnie miejsca!!!

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronach Zakładu Doskonalenia Zawodowego lub bezpośrednio w ośrodkach ZDZ.

Suwałki:

http://suwalki.zdz.bialystok.pl/szkolenia/aktualnosci/235-szerokie-horyzonty-mobilnosc-miedzynarodowa-na-rzecz-aktywizacji-mlodych-bezrobotnych.html

Augustów:

http://augustow.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/155-szerokie-horyzonty-staze-za-granica.html

Olecko:

http://www.olecko.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/184-bezplatne-szkolenia-i-staze-za-granica.html

Top