Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego wybrała władze

27 stycznia 2015r. pierwsze posiedzenie odbyła Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

Radę tworzy dwanaście osób.

Sześcioro to przedstawiciele organizacji pozarządowych, wybrani w głosowaniu przez suwalskie organizacje:

Halina Adamczyk, dr Jarosław Ruszewski, Andrzej Sowul, Karol Marcin Świerzbin, Dariusz Ułanowicz i Danuta Złotnik.

Troje to radni suwalskiej Rady Miejskiej: Bogdan Bezdziecki, Józef Wiesław Murawko i Wojciech Pająk.

Trzy pozostałe osoby są przedstawicielami Prezydenta Miasta Suwałk: Elżbieta Gibowicz, Honorata Rudnik i Agnieszka Szyszko.

Rada ma charakter konsultacyjny i opiniodawczy. Kadencja trwa dwa lata.

Na pierwszym w tajnych głosowaniach wybrano Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Przewodniczącym został dr Jarosław Ruszewski – Prezes PRYZMATU,

Wiceprzewodniczącą – Honorata Rudnik,

a Sekretarzem – Agnieszka Szyszko.

Serdeczne GRATULACJE!!!

Top