Regionalny konkurs „Podlaskie Barwy Wolontariatu 2018” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego

Regionalny konkurs „Podlaskie Barwy Wolontariatu 2018” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego

Regionalny Konkurs organizowany przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk podsumowano dnia 10 grudnia 2018 r. podczas Podlaskiego Forum Wolontariatu 2018 w Białymstoku.

Konkurs był okazją aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego oraz w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym  z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi, instytucjami i osobami prywatnymi.

Do wzięcia udziału w konkursie zaproszeni zostali wolontariusze, organizacje i instytucje organizujące ich pracę oraz osoby z województwa podlaskiego korzystające z pomocy wolontariuszy. Nominacje zgłosiło 21 instytucji: Stowarzyszenie Szukamy Polski w Białymstoku, Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. W. Urbanowicza w Suwałkach, Stowarzyszenie „My dla innych” w Białymstoku, Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie, Zespół Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku, Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Łomży, Stowarzyszenie „Czas rozwoju” w Łomży, Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Pawła II w Siemiatyczach, Koło Caritas w Internacie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach – Szkolne Koło Wolontariatu „Wielkie serca”, Stowarzyszenie Kreatywny Bielsk Podlaski, Stowarzyszenie „Centrum na wschodzie” w Osmoli, ZHP Hufiec Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego, Szkoła Podstawowa w Pawłówce, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Augustowie, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski, Białystok, Szkoła Podstawowa nr 5 w Białymstoku, Fundacja „Moje podl@sie. Nowoczesne, kreatywne, twórcze” w Grajewie.

Kapituła konkursu wyłoniła 20 laureatów, którzy otrzymali z rąk Wicemarszałków Województwa Podlaskiego statuetki w podziękowaniu za szlachetną pracę i bezcenną pomoc dla innych.

Konkurs odbywał się w ramach projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Samorządu Województwa Podlaskiego. Podlaskie Forum Wolontariatu 2018, podczas którego nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu współfinansowano ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Lista laureatów regionalnego konkursu „Podlaskie Barwy Wolontariatu 2018”:

Bożena Bednarek
Daria Bobrowska
Barbara Bożena Brzozowska
Barbara Cituk
dr Paweł Grabowski
Joanna Hancz
Elżbieta Krystyna Jamiołkowska
Małgorzata Kosakowska
Grażyna Kowalewska
Joanna Marczyk
Agnieszka Olendzka
Alina Palczewska
Michał Rydzewski
Mateusz Sacharzewski
Jerzy Silwestrowicz
Kamil Sokołowski
Krystyna Sztejter
Halina Toczyłowska
Jolanta Wołągiewicz
Piotr Wojdat

Top