Przekaż 1% swojego podatku dla organizacji z miasta Suwałki

Dlaczego to takie ważne?

Dzięki organizacjom pozarządowym nasze życie – także społeczne – jest ciekawsze, bogatsze i pełniejsze. Przekazując 1% podatku lokalnym organizacjom sprawimy, że te pieniądze w dużej części będą wspierać nasze inicjatywy a tym samym przyczyniać się do rozwoju naszego miasta.

Możemy wspólnie sprawić, by te kwoty były jeszcze większe i służyły nam, naszym sprawom, pomagały rozwiązywać nasze problemy i realizować nasze marzenia. Warto ofiarować 1% podatku fundacjom i stowarzyszeniom ze swojego miasta. W ten sposób wspieramy ważne działania społeczne i akcje charytatywne realizowane w naszym mieście. Wszystko to dzieje się z pożytkiem dla Suwałk i nas samych.

Pamiętajmy!

W Suwałkach jest wiele podmiotów, które mogą dużo zrobić i są godne naszego zaufania. Dzielmy i mnóżmy dobro wokół siebie –  po sąsiedzku. W Suwałkach w tym roku do skorzystania ze wsparcia w ramach mechanizmu 1% uprawnionych jest 28 poniżej wskazanych fundacji i stowarzyszeń.

To tylko 3 proste kroki!

Wybierz organizację z naszego miasta, której chcesz przekazać 1% podatku.
Wpisz nazwę i numer KRS organizacji w rocznym zeznaniu podatkowym.
Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek.

Co znaczy 1%?

Do 30 kwietnia 2015 r. – wypełniając PIT – mamy możliwość przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. To wyjątkowa szansa wsparcia organizacji w swoim najbliższym otoczeniu i naszym regionie oraz cennych przedsięwzięć i inicjatyw z różnych dziedzin życia. To również forma pomocy osób będących w potrzebie. Możliwość tę wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 r.

1% nie jest darowizną ani ulgą. Dzięki temu odpisowi każdy podatnik może samodzielnie zadecydować do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić naszemu państwu. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego, podatek za dany rok trafi do budżetu państwa, a nie do konkretnych organizacji. Z prawno-podatkowego punktu widzenia nie dysponujemy własnymi pieniędzmi, a tylko korzystamy z „uprzejmości” państwa, które pozwala nam samodzielnie zadecydować, gdzie trafią państwowe pieniądze. Nie ma to więc wiele wspólnego z darowizną, którą wykładamy dobrowolnie z własnej kieszeni.

Wykaz organizacji pożytku publicznego z miasta Suwałki uprawnionych do pozyskiwania 1% z podatku za rok podatkowy 2014

0000039749 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE „NADZIEJA”
0000046079 KLUB SPORTOWY „JAĆWING” – SUWAŁKI STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „CROSS”
0000046113 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „KALINA” W SUWAŁKACH
0000051648 STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ „SL SALOS”
0000052561 SUWALSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
0000058406 SUWALSKI KLUB BADMINTONA
0000059375 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPORTU KARTINGOWEGO „MOTOKART”
0000060952 SUWALSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. EMILA MŁYNARSKIEGO
0000061644 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI „JESTEŚMY RAZEM”
0000063469 KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII „AMAZONKA” Z SIEDZIBĄ W SUWAŁKACH
0000065198 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W SUWAŁKACH
0000066543 STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
0000069745 STOWARZYSZENIE BANK ŻYWNOŚCI SUWAŁKI – BIAŁYSTOK
0000069867 STOWARZYSZENIE  „ORATORIUM ŚW. JANA BOSKO” W SUWAŁKACH
0000071636 SPOŁECZNA ORGANIZACJA PRZYJACIÓŁ DZIECI „PRZYSTAŃ”
0000077283 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI
0000080030 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTÓW „FILAR”
0000145638 CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ „PRYZMAT”
0000157858 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SUWAŁKACH
0000162437 FUNDACJA OPIEKI NAD OSOBAMI POTRZEBUJĄCYMI POMOCY „OGNISKO DOMOWE”
0000212319 KLUB SZACHOWY „JAVENA HAŃCZA”
0000226036 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ
0000332833 PODLASKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW
0000321667 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM SUWALSKIE
0000400320 STOWARZYSZENIE „AKTYWNI TAK SAMO”
0000065746 STOWARZYSZENIE EDUKACJI MUZYCZNEJ
0000076600 STOWARZYSZENIE „POMOC DZIECIOM”
0000357698 STOWARZYSZENIE „ZAMIAST”

Top