Pomóż w przebudowie strony internetowej

pazdziernik – listopad 2015

Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma poszukuje wolontariusza do przebudowy strony internetowej www.kostroma.pl oraz przystosowania jej do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością według Krajowych Ram Interoperacyjności.

Praca zdalna. Na podstawie umowy wolontariackiej.

Stowarzyszenie wystawia referencje.

Top