Odwiedź pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej KALINA

oferta ciągła

DPS „Kalina” w Suwałkach specjalizuje się w opiece nad osobami przewlekle i somatycznie chorymi. Osoby przebywające w tym domu mają zapewnioną całodobową, profesjonalną opiekę, różnorodne formy rehabilitacji i wypoczynku. Rzadziej mają natomiast kontakt z osobami młodymi, które przynoszą im radość samą obecnością. Jeśli chcesz dotrzymać towarzystwa osobie starszej, porozmawiać i po prostu z nią pobyć zgłoś się do nas. Poszukiwane są osoby pełnoletnie.

Top