Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu

Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, dnia 31 maja, w związku ze Światowym Dniem bez Tytoniu, zorganizowała we współpracy z drużynami harcerskimi z terenu województwa podlaskiego, w regionie Happeningi Antynikotynowe „Jestem OK. Nie palę!”. Do organizacji Happeningów zaangażowali się harcerze z Suwałk, Rutki Tartak, Dąbrowy Białostockiej i Białegostoku. Celem tych imprez było rozpowszechnienie informacji wśród młodzieży na temat ryzykownych zachowań oraz szkód zdrowotnych i społecznych związanych ze szkodliwością nikotyny.

Happeningi były organizowane przez harcerzy – Młodych Liderów Zdrowia, którzy brali udział w specjalnym szkoleniu organizowanym przez ZHP. Program warsztatów składał się z treści merytorycznej dotyczącej szkodliwości produktów nikotynowych na zdrowie dzieci i młodzieży, jego skutków ekonomicznych i społecznych oraz zagadnień związanych z profilaktyką. Już podczas szkolenia zostały opracowane przykładowe formy i zadania, które harcerze promując zdrowy styl życia wśród swoich rówieśników i osób dorosłych wykorzystali przy organizacji Happeningu „Jestem OK. Nie palę!”. W ramach wsparcia tych inicjatyw każda drużyna otrzymała ulotki przygotowane przez ZHP, plakaty antynikotynowe uzyskane bezpłatnie z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku oraz po 3 nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów antynikotynowych.

W ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu harcerze zorganizowali w szkołach i na osiedlach działania obejmujące m.in. debaty, sądy nad papierosem, marsze antynikotynowe, apele, punkty informacji medycznej oraz pomiaru zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu i badań ciśnienia krwi, spotkania ze specjalistami, audycje przez radiowęzły szkolne, sztuki teatralne, konkursy wiedzy, prezentacje multimedialne, przeprowadzali ankiety wśród społeczności szkolnej, akcje propagandowe: ulotki, plakaty, znaczki.

Happeningi „Jestem OK. Nie palę!” odbyły się m.in. w:

–          Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach

–          Gimnazjum nr 3 w Suwałkach

–          II Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach

–          Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach

–          Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

–          IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

–          Szkole Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach

–          Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach

–          Gimnazjum w Rutce Tartak

–          Dąbrowie Białostockiej

–          Białymstoku.

Happeningi były częścią projektu „Jestem OK. Nie palę!”, który realizowany jest przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocką przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Dym papierosowy szkodzi zarówno samym palącym, jak i osobom znajdującym się w ich otoczeniu. Wpływ palenia na zdrowie jest zdecydowanie ujemny, nie przynosi ono jakichkolwiek korzyści, tak w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Związane z nikotyną silne uzależnienie stwarza konieczność konsekwentnego wdrażania programów profilaktycznych, zapobiegających rozpoczynaniu palenia przez jak największą liczbę dzieci i młodzieży.

Wg danych Fundacji „Promocja Zdrowia” codziennie w Polsce zaczyna palić około 500 nieletnich chłopców i dziewcząt. 125 osób z tej grupy umrze przedwcześnie z powodu chorób wywołanych paleniem tytoniu. Dlatego działania związane z przeciwdziałaniem paleniu są tematem naszego projektu. Niezbędne są działania profilaktyczne, promujące racjonalny sposób życia, uczące pokonywania własnych słabości wdrażające do aktywności fizycznej.

 

 

 

 

 

Top