Konkurs dla nauczycieli pt. „Wzór osobowy godny naśladowania – uczniowskie biografie”

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL, pod patronatem prof. dr hab. Kazimierza Wiatra – przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu ogłasza po raz drugi ogólnopolski konkurs pt. „Wzór osobowy godny naśladowania – uczniowskie biografie”. Konkurs adresowany jest do nauczycieli szkół podstawowych uczących w klasach V-VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Organizator pragnie kontynuować podjęte zadanie zmierzające do opracowania serii publikacji książkowych pt. „Młodzież jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania”.  W ten sposób chce ukazać sylwetki tych uczniów, którzy swoją postawą, zaangażowaniem w działania dają przykład zagospodarowywania swojego młodzieńczego życia budowaniem różnorodnego dobra.

Informacje na temat przedsięwzięcia znajdują się na stronie Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL:

http://www.kul.pl/ogolnopolski-konkurs-na-biografie-uczniow-wzorow-godnych-nasladowania,art_72492.html

Praca powinna zawierać nie mniej niż 10 stron wydruku komputerowego czcionką Times New Roman (rozmiar „12”, interlinia 1,5, ewentualne przypisy w stopce dolnej).

Wydrukowaną pracę wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na publikację oraz podpisaną płytą z nagraniem opracowania należy nadesłać do dnia 30 kwietnia 2017 r. na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Pedagogiki
Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej
ul. Droga Męczenników Majdanka 70
20-325 Lublin

Top