KONFERENCJA „WOLONTARIAT W POLICJI I W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ – Z LONDYNU DO POLSKI”

Godzina: 10:00 – 14:00
28 czerwca 2016, Centrum Konferencyjne ulica Wilcza 9, Warszawa

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach organizuje konferencję dotyczącą wolontariatu w przestrzeni miejskiej i w policji.

Serdecznie zapraszamy was do uczestnictwa. Dla osób spoza Warszawy organizatorzy oferują zwrot kosztów dojazdu.

Wolontariat wpisał się na stałe w prace wielu organizacji pozarządowych, ale czy wolontariusze mogą pomóc w pracy Policji i innych służb publicznych? Regionalne Centrum Wolontariatu Kielcach wraz z Komedą Miejską Policji w Kielcach i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie pokazują, że mogą! Wolontariusze w Kielcach wspierali m.in. zabezpieczenie zbiorników wodnych w wakacje, organizowali akcję przeciwko przestępstwom „na wnuczka” i „na policjanta”, angażowali się w akcje profilaktyczne oraz zabezpieczenie imprez sportowych i miejskich.

Szczegóły: http://centrumwolontariatu.eu/oferta-dla-ngo/

Top