IV warsztaty terenowe wolontariatu pn. „Poznaj Swoich i obcych”

W dniu 19 kwetnia 2015 roku odbyły się już czwarte terenowe warsztaty dla wolontariuszy, w trakcie których młodzież poznawała zagrożenia związane z występowaniem gatunków obcych na terenie Ostoi Wigierskiej.

Łącznie wolontariusze będą uczestniczyć w 10 spotkaniach (4 w siedzibie stowarzyszenia PRYZMAT, 6 na terenie Wigierskiego Parku Narodowego).

Na zakończenie cyklu szkoleń zostanie wspólnie przygotowana w grupie krótka prezentacja nt. rodzimych i obcych gatunków drzew występujących na terenie Parku, na podstawie której każda para wolontariuszy wraz koordynatorem przeprowadzi w wybranej szkole podstawowej 4 zajęcia lekcyjne.

Warsztaty były realizowane w ramach projektu „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski”. Projekt korzysta z dofinansowania w kwocie 428 387 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszu EOG.

Top