II warsztaty terenowe dla wolontariuszy z zakresu ekologii pt. „Poznaj swoich i obcych”

W dniu 14.02.2015 r. odbyły się już drugie terenowe warsztaty wolontariatu ekologicznego pn. „Poznaj swoich i obcych”.

Tym razem, pod okiem specjalisty wolontariusze wyruszyli w poszukiwaniu rodzimych gatunków drzew  w północnej części „Ostoi Wigierskiej”. Ze względu na trudne warunki zimowe „terenowym” środkiem transportu były sanie.

W trakcie spotkania wolontariusze zdobywali wiedzę o najliczniej występujących na terenie Ostoi gatunkach drzew – m.in. sosnach, świerkach, dębach, brzozach i lipach. Oprócz wiadomości powszechnie w środowisku przyrodniczym znanych, młodzież dowiedziała  się o właściwościach leczniczych poszczególnych gatunków i ich roli w życiu człowieka dawniej i dziś.

Było to już trzecie spotkanie warsztatowe. Łącznie wolontariusze będą uczestniczyć w 10 spotkaniach (4 w siedzibie stowarzyszenia PRYZMAT, 6 na terenie Wigierskiego Parku Narodowego).

Na zakończenie cyklu szkoleń zostanie wspólnie przygotowana w grupie krótka prezentacja nt. rodzimych i obcych gatunków drzew występujących na terenie Parku, na podstawie której każda para wolontariuszy wraz koordynatorem przeprowadzi w wybranej szkole podstawowej 4 zajęcia lekcyjne.

Top