Europejski Tydzień Młodzieży

Dnia 28 kwietnia (wtorek) w godz. 10 – 15 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach odbędą się regionalne obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży.Spotkanie realizowane jest w ramach działalności informacyjnej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w obszarze projektów edukacyjnych skierowanych do młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Podczas spotkania będą odbywały się różnego rodzaju prelekcje związane z Programem Erasmus+ oraz programami i inicjatywami wspomagającymi rozwój aktywności edukacyjnej młodzieży.

Wydarzenie skierowane jest to przedstawiciele szkół, organizacji pozarządowych, uczniowie, studenci, wolontariusze oraz osoby odpowiedzialne za politykę młodzieżową w regionie.

W spotkaniu może wziąć udział 100 osób. Wiek – ukończone 15 lat.

Uwaga! Każda z osób chcących wziąć udział w obchodach Europejskiego Tygodnia Młodzieży powinna się zarejestrować za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie organizatora (do piątku włacznie):

www.mlodymalbork.org/erasmusplus

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Wydarzenie to jest współorganizowane przez Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Suwałkach.

Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu otrzyma certyfikat.

 

Top