Europejski Tydzień Młodzieży w Suwałkach

Dnia 28 kwietnia 2015 roku w godz. 10 – 15 w Suwałkach odbyły się regionalne obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT było jednym z organizatorów tegorocznych obchodów, które odbywały się pod hasłem: „jEsTeM aktywny – zawodowo i społecznie”.

Spotkanie realizowane było w ramach działalności informacyjnej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w obszarze projektów edukacyjnych skierowanych do młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Podczas spotkania odbywały się prelekcje związane z Programem Erasmus+ oraz programami i inicjatywami wspomagającymi rozwój aktywności edukacyjnej młodzieży.

Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych, uczniów, studentów, wolontariuszy oraz osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową w regionie.

W spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób.

HARMONOGRAM

10:00 – rozpoczęcie spotkania

10:00 – 11:00 – Erasmus+: struktura Programu, podział na sektory i akcje, i ich specyfika

11:00 – 12:00 – Erasmus+ Młodzież

12:00 – 13:00 – prezentacje dobrych praktyk

13:00 – 14:00 – Europass, eTwinning, Eurodesk

14:00 – 15:00 – Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Anna Ruszewska – wiceprezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przedstawiła projekt „Potencjał jest w nas”, jako przykład dobrych praktyk młodzieżowych.

Była to też dobra okazja, aby powiedzieć o działaniach Regionalnego Punktu Eurodesk, który działa w Suwałkach przy stowarzyszeniu PRYZMAT.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających
w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników
oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Wydarzenie to było organizowane przez Fundację Młody Malbork, Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat  z Suwałk Suwalski, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową.

Top