Bezpłatne warsztaty „Akademia Ekonomii Społecznej”

Zapraszamy w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach” do udziału w III edycji cyklu 4 bezpłatnych szkoleń warsztatowych pod nazwą „Akademia Ekonomii Społecznej”.
Warsztaty zostaną zrealizowane w formie 4 dwudniowych zajęć wyjazdowych, zorganizowanych w Hotelu SPA Wojciech w Augustowie (ul. Wojciech 8), w terminach:
* 01-02.02.2014 Podstawy Ekonomii Społecznej
* 15.02.2014 Marketing i public relations w zarządzaniu podmiotami Ekonomii Społecznej
* 16.02.2014 Skuteczne zarządzanie podmiotami Ekonomii Społecznej
* 01-02.03.2014 Prawne i formalne podstawy funkcjonowania podmiotów ES
* 15-16.03.2014 Zewnętrzne źródła finansowania działalności Ekonomii Społecznej

Uczestnicy otrzymają całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie, materiały szkoleniowe oraz zostanie zapewniony im przejazd na szkolenie.

Każdy zainteresowany Akademią, jest zobowiązany uczestniczyć w 4 spotkaniach szkoleniowych (nie jest możliwe wybieranie poszczególnych modułów).

Ukończenie cyklu szkoleń zostanie potwierdzone certyfikatem.

Zapraszamy osoby z terenu woj. podlaskiego zamieszkujące obszar powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, sokólskiego oraz Miasta Suwałki, tj.:
* osoby związane z podmiotami ekonomii społecznej – spółdzielniami socjalnymi, zakładami aktywności zawodowych, Centrami Integracji Społecznej, Klubami Integracji Społecznej, stowarzyszeniami, fundacjami itp.;
* osoby fizyczne, które chcą zakładać i/lub prowadzić działalność w sektorze ekonomii społecznej i wspierać rozwój sektora ekonomii społecznej. 

Uwaga!: Uczestnictwo w działaniach projektowych jest całkowicie bezpłatne i nie zobowiązuje do założenia bądź prowadzenia podmiotu Ekonomii Społecznej.

Top