Zapraszamy na obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Suwałkach

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w organizowanym dnia 5 grudnia w sali konferencyjnej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach już po raz 14 uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Suwałkach nad którymi patronat objął Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz (http://um.suwalki.pl) Obchody są wyrazem uznania dla ludzi, którzy poświęcają swój […]

Czytaj dalej →

Ogólnopolski Konkurs Barwy Wolontariatu

Do dnia 4 listopada 2016 roku zgłaszać można kandydatów do wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu, w którym wyróżnia się osoby zaangażowane w różne formy działalności wolontarystycznej. Konkurs jest okazją aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego oraz w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym  […]

Czytaj dalej →

Spotkania informacyjne Programu Erasmus + w Suwałkach

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne i konsultacje indywidualne podnoszące wiedzę na temat realizacji projektów i pozyskiwania środków w programie Erasmus+. ADRESACI Spotkanie adresowane jest szczególnie do młodzieży, liderów młodzieżowych, pracowników bezpośrednio pracujących z młodzieżą, nauczycieli, przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń oraz ośrodków kultury i sportu. CELE Program spotkania przewiduje omówienie zasad i szczegółów programu […]

Czytaj dalej →

Zostań Aniołem dla dziecka w szpitalu

Dla nowo przybyłych Aniołów I Anielic  krótkie wprowadzenie  ☺ Akcja pisania Kartek-Wsparcia powstała z inicjatywy rodziców dzieci leczonych na onkologii. Lęk, ból i niepewność to wszystko towarzyszy dziecku i jego rodzinie podczas choroby. Inicjatywa pisania kartek dla dzieci ma na celu wsparcie dziecka podczas leczenia. Dziecko będzie te kartki losować. Na oddziale onkologii jest duża rotacja. […]

Czytaj dalej →

Top