Programy specjalne

Odpowiadając na zgłoszone potrzeby środowiska, przygotowujemy programy specjalne (np. kursy pierwszej pomocy, warsztaty przygotowujące do pracy z dziećmi czy osobami niepełnosprawnymi, szkolenia z komunikacji społecznej). Realizowane programy to m.in. „Szkolne Kluby Wolontariusza”, „Wolontariusz – opiekun pokrzywdzonego”, „Autochodzik” „Młodzieżowa Grupa Ratownicza”, w ramach których przygotowywani są wolontariusze, którzy w zależności od programu angażują się w specjalistyczne przedsięwzięcia.

Szkolny Klub Wolontariusza

Szkolny Klub Wolontariusza to grupa osób zaangażowanych dobrowolnie i nieodpłatnie w pracę na rzecz szkoły i lokalnej społeczności.

Głównym celem działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza jest inspirowanie młodzieży do aktywności w sferze życia społecznego oraz efektywne wykorzystanie potencjału młodzieży w działaniach środowiska szkolnego, jak i lokalnego.

„Wolontariusz – opiekun pokrzywdzonego”

Wolontariusz pełni rolę asystenta osoby pokrzywdzonej przestępstwem, którego zadaniem jest towarzyszenie osobom pokrzywdzonym w trakcie procedur sądowych i urzędowych związanych z popełnionym przestępstwem, zapewnienie pomocy świadczonej poza ośrodkiem m.in. udzielania informacji, w jaki sposób i gdzie może uzyskać dalszą pomoc oraz wsparcie w zależności od indywidualnych potrzeb, czy też np. w załatwieniu formalności urzędowych w instytucjach publicznych i sądach. Opiekun pokrzywdzonego przydzielany jest szczególnie wrażliwym grupom pokrzywdzonym przestępstwem, zwłaszcza osobom małoletnim, starszym, nieporadnym życiowo.

Autochodzik

Co to jest Autochodzik?
Program edukacyjny w zakresie wychowania komunikacyjnego, adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i klas I – III. Program przygotowuje do samodzielności w ruchu drogowym, poprzez zabawę pokazuje jak bezpiecznie poruszać się po drogach.

Film poniżej pokazuje realizację Autochodzika w praktyce.

 

Autochodzik – program edukacyjny w zakresie wychowania komunikacyjnego
Dnia 18 grudnia 2009 roku w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach przy współpracy 6 Suwalskiego Szczepu Harcerskiego „Zorza” zainaugurowaliśmy program edukacji dzieci w wieku przedszkolnym „AUTOCHODZIK. Miasteczko Drogowe”, który realizowany jest w oparciu o przekazany organizacji przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach zestaw edukacyjny.

Organizujemy:

 • Szkolenia
  Bezpłatne szkolenia dotyczące edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i klas I – III pt. AUTOCHODZIK, które skierowane są do młodzieży ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów. Uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, pracą instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy i dbaniem o przestrzeganie porządku na drodze (Policja, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna), a także uczą się, jak uzyskaną wiedzą i umiejętnościami dzielić się z innymi, poznają m.in. zasady prowadzenia zajęć w tym zakresie.
 • Zajęcia w przedszkolach i szkołach podstawowych
  Przeszkoleni przez nas wolontariusze organizują w Przedszkolach oraz Punktach Przedszkolnych w Suwałkach i regionie zajęcia dotyczące zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa w oparciu o opracowany przez specjalistów w stowarzyszeniu scenariusz oraz AUTOCHODZIK, miasteczko drogowe.

Nasi partnerzy
Od 2009 roku przeprowadzaliśmy wielokrotnie zajęcia Autochodzik we wszystkich suwalskich przedszkolach:

 • Przedszkole nr 1 w Suwałkach
 • Przedszkole nr 2 w Suwałkach
 • Przedszkole nr 3 w Suwałkach
 • Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach
 • Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach
 • Przedszkole nr 6 w Suwałkach
 • Przedszkole nr 7 w Suwałkach
 • Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach
 • Przedszkole nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

oraz

 • Polsko – Angielskim Punkcie Przedszkolnym w Suwałkach
 • Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach
 • Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Suwałkach
 • Szkole Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej przy Zespole Szkół nr 8
 • Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita
 • Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach
 • Szkole Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach
 • Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi przy Zespole Szkół nr 3
 • Szkole Podstawowej w Bakałarzewie
 • Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach
 • Punkcie Przedszkolnym w Krasnopolu „Przedszkolaki-Krasnopolaki”

Wolontariusze uczestniczyli również z Autochodzikiem w Festynach Rodzinnych, przy Przedszkolu nr 7 w Suwałkach, Dniach bez samochodu, Dniach Suwałk, obchodach Dnia Dziecka w Suwałkach, uroczystościach nowenny przygotowujących do obchodów 300-lecia Suwałk oraz 14. Rocznicy pobytu Ojca Świętego na Suwalszczyźnie.

W jaki sposób prowadzimy zajęcia?
Podczas zajęć prowadzonych przez wolontariuszy dzieci uczą się poprzez zabawę. Wolontariusze podczas prowadzonych zajęć korzystają z różnych pomocy dydaktycznych: autochodzika, płyty imitującej odgłosy ulicy, malowanki dla najmłodszych zawierającej znaki drogowe oraz własnej kreatywności i inwencji, elastycznie dostosowując posiadaną wiedzę i umiejętności do małych odbiorców. Dodatkowo każdy rodzic otrzymuje ulotkę zawierającą zasady ruchu drogowego i bezpieczeństwa.

Wolontariusze
Wszystkie te działania są możliwe dzięki zaangażowaniu wolontariuszy dla których składamy serdeczne podziękowania.

Osiągnięcia
Za program „AUTOCHODZIK. Miasteczko drogowe” otrzymaliśmy I miejsce w kategorii inicjatywy edukacyjne i sportowe w konkursie Inicjatywa społeczna roku 2011 – Nagroda Wojewody Podlaskiego.

Młodzieżowa Grupa Ratownicza

Celem programu jest poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wyrobienie wśród dzieci nawyku kulturalnego oraz bezpiecznego zachowania się na drodze oraz zmniejszenie ilości wypadków drogowych z udziałem dzieci i młodzieży.

Organizujemy:

 • Szkolenia
  Specjalne kursy szkoleniowe, w trakcie których młodzi ludzie (minimum 16 – letni), kończą kurs pierwszej pomocy PCK wraz ze specjalnym certyfikatem europejskim, zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, pracą instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy i dbaniem o przestrzeganie porządku na drodze (Policja, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna), i uczą się, jak uzyskaną wiedzą i umiejętnościami dzielić się z innymi.
 • Zajęcia w szkołach podstawowych i gimnazjach
  Przeszkoleni przez nas wolontariusze organizują w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Suwałkach i regionie zajęcia dotyczące zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa w oparciu o opracowany przez specjalistów w stowarzyszeniu scenariusz.

Nasi partnerzy
Od 2005 roku przeprowadzaliśmy wielokrotnie zajęcia dotyczące zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy we wszystkich suwalskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

W szkołach z powiatu suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego: w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku, Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie, Zespole Szkół w Słobódce, Zespole Szkół w Kaletniku, Zespole Szkół w Białobrzegach, Publicznym Gimnazjum w Wiżajnach, Gimnazjum nr 4 w Augustowie, Gimnazjum w Janówce, Gimnazjum w Raczkach, Szkole Podstawowej w Raczkach, Szkole Podstawowej nr 4 w Augustowie, Szkole Podstawowej w Jeglińcu, Szkole Podstawowej w Netcie.
Wolontariusze – Młodzieżowi Liderzy Bezpieczeństwa zajmowali się ochotniczym zabezpieczeniem medycznym imprez oraz przeprowadzaniem pokazów i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy podczas m.in. Miejskiego Dnia Trzeźwości, Tygodnia Bezpieczeństwa, Festynu „Trzeźwy kierowca bezpieczna podróż”, Festynu profilaktyczno – sportowego „Ze zdrowiem na Ty”, obchodów Europejskiego dnia bez Samochodu, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny na drodze”. Wydaliśmy 2 publikacje: „Kodeks rowerzysty i motorowerzysty” oraz „Malowankę dla najmłodszych” .
Wolontariusze
Wszystkie te działania są możliwe dzięki zaangażowaniu wolontariuszy dla których składamy serdeczne podziękowania.

Osiągnięcia
Za program „Młodzieżowa Grupa Ratownicza” otrzymaliśmy I wyróżnienie w bloku inicjatyw edukacyjnych i sportowych Inicjatywa społeczna roku 2009 – Nagroda Wojewody Podlaskiego.

Top